1oflads
На финала (изходните тестове и оценката)ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

m-tel-grantКак се подобряват езиковите компетентности чрез креативността? Това бе задачата, която трябваше да реши проект "Приятно и полезно". И като всяка сложна задача, тя изискваше от екипа, заел се с управлението му, да има начин за независима проверка на решенията, които получава. Тази нелека работа бе възложена на госпожа Райна Георгиева, дългогодишен преподавател и проверител на писмени работи по български език и литуратура. Тя изготви методиката, тестовите форми и провери резултатите от проведените "препитвания" както на входа на проекта, така и в неговия край. Тестовете за проверка на изходното ниво на учениците бяха проведени в периода 18 юни 2011 (тестване на групата във втори клас) - 14 юни 2011 (когато приключиха проверките за учениците в групите 5 - 8 клас). Учениците бяха поставени в хипотетична ситуация, в която да симулират комуникативен модел. За втори клас ситуацията се изграждаше върху рожден ден с непознати връстници, където чрез устното си представяне трябва да спечелят приятели. За учениците от трети и четвърти клас бе предвидена и писмена задача: „По време на космическата си разходка срещнах ...(с добавяне от тествания на името на обекта) и му се представих". Целта бе ученикът да бъде поставен във една фантастна среда, за да се тества неговата креативност. Предвид по – високата образователна степен, учениците в групите обхващащи 5 до 8 клас трябваше да изпълнят две писмени задачи. Първата бе самопредставяне с цел бъдещо приятелство, а втората - представяне на литературен герой от прочетена по проекта книга. Броят на думите при възрастова група 5. – 6. клас бе ограничен до 100, а при 7. – 8. клас – до 150.  Всъщност, използваната методика, тестови форми и изводите на г-жа Георгиева са приложени към настоящата публикация и можете свободно да ги гледате, четете и коментирате. Тук е и обобщеният видеодоклад, който оценителят представи въз основа на входните и изходни "проверки" (извадки от видеотестовете на малките групи са включени в изложението на докладчика). Решихме ли си правилно задачата? Коментирайки ефектите от проекта върху комуникационната и писмена култура на нашите 82 деца, децата от "Приятно и полезно",     г-жа Георгиева каза: "Те вече могат да живеят с произведенията, които са изиграли на сцената. Защото те са "закачили" естетическите и нравствени прозрения за някакво лично впечатление вече". Мислим, че тези думи ни дават право да се радваме на успешно решение - а Вие?!

Тази публикация е осъществена благодарение подкрепата на Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД. Изразените в нея становища са на авторите и не отразяват непременно мнението на Мобилтел ЕАД.

Прикачени файлове:
Изтегли този файл (Доклад за промяна в комуникационните и правописно-правоговорни умения на ученици)Анализ на изходните тестове и оценка на промените [Автор: Райна Георгиева, експерт-оценител]295 Kb
Изтегли този файл (Методика_за_оценяване_изходящо_ниво.doc)Методика за оценяване на тестовете - изходно ниво [Автор: Райна Георгиева, експерт-оценител]195 Kb
Изтегли този файл (Тестова форма за група 3-4 клас.doc)Тест за група 3 - 4 клас[Формата е за втория компонент на задачата за тази възрастова група]420 Kb
Изтегли този файл (Тестова форма за група 5-6 клас.doc)Тест за група 5 - 6 клас[ ]174 Kb
Изтегли този файл (Тестова форма за група 7-8 клас.doc)Тест за група 7 - 8 клас[ ]175 Kb
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук