1oflads
За Партньори-ДупницаПДФПечатЕ-мейл

СДРУЖЕНИЕ “ПАРТНЬОРИ-ДУПНИЦА” Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

 

ПРИОРИТЕТ: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ДЕЦАТА И   МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНОСТНОТО ИМ РАЗВИТИЕ.

 

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:


 • - Подпомагане развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и съдействие за развитието на културата за решаване на спорове и конфликти по мирен начин;
 • - Популяризиране на идеята за толерантност в обществото, идеята за медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове в сътрудничество с държавните, общинските и юридическите лица с нестопанска цел;
 • - Подпомагане и работа за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности; създаване на оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на децата и младежите, от региона, по отношение на образование, култура, спорт и интеграция в обществото;
 • - Предоставяне на медиация, помирение, посредничество и други способи за алтернативно решаване на спорове; съдействане за предотвратяване на назряващи конфликти, породени от социални, битови, възрастови, етнически, трудови, институционални и други проблеми;

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ:

 1. Изпълнение на проекти насочени към подобряване условията за развитие на деца и младежи, в това число деца и младежи в риск;
 2. Наблюдение на местните политики, насочени към деца и младежи и тяхното изпълнение;
 3. Въвеждане на иновативни методи и подходи за работа с деца със специални потребности;
 4. Провеждане на обучения, тренинги, фасилитиране на срещи, сесии по медиация;
 5. Осъществяване на анализи, прогнози, мониторинг, консултации и др.;
 6. Център по медиация ;
 7. Организиране на кръгли маси, конференции, обществени форуми;
 8. Създаване на клубове по интереси в областта на спорта, екологията, образованието и културата;
 9. Разработване и прилагане на образователни програми в областта на гражданското общество.
 10. Организиране на инициативни и/или доброволчески групи към сдружението за постигането на общественополезни цели.
 11. Публикуване и издаване на материали свързани с дейностите и групите на сдружението.
 12. Консултантски и административни услуги.

 

 

ЕКИП:

 Николина Николова – Председател на Управителния съвет

 

Георги Илиев – Координатор „Младежки дейности”

 

Маргарита Караганска - Координатор на “Център по медиация”

 

Цветанка Севдина – психолог

 

Елена Николова –Координатор “Култура и Образование”

 

Георги Георгиев – Координатор “Етнически и демографски въпроси”

 

Велислава Георгиева – социален педагог – етопед

 

 

   

  Сподели

  Профили на 1oflads

  Youtubvbox7soundcloud

  Случайна снимка

  Обяви

  УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

  за запитвания и записване тук