За Младежки център - Начало
1oflads
Застъпническа кампания за младежки център в ДупницаПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

eye

Застъпническа кампания за създаването на младежки център в град Дупница осъществи сдружение "Партньори - Дупница" с подкрепата  на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт “Отворено общество” – София. Партньор в нейното планиране и изпълнение бе Младежкият консултативен съвет - Дупница. Кампанията е част от проекта "Овластяване на безвластните по време на криза" - фаза 2, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънредния фонд към Институт "Отворено общество". 

Провеждането й бе продиктувано от многократно изразяваното мнение на младите хора в региона и на специалистите, работещи с тях, че отсъстват места и възможности за неформално обучение, творческа изява и развитие на индивидуалните таланти, за общуване по интереси и създаване на социални умения на младежите. Местни и национални анализи на социалните и икономически показатели на младежите като възрастова група доказват, че тя притежава всички характеристики на уязвима група в неравностойно положение. Макар тези проблеми да се осъзнават от общността, ако съдим от някои местни планови документи, не можем да посочим места и действия, които да доказват категорично и осъзнато следване на политики по отношение необходимостите на младежите.

____

Като постави въпроса дали и как да бъде създаден младежки център в Дупница, кампанията цели да привлече вниманието и енергията на всички местни заинтересовани страни, с активното участие на самите младежи, в създаването на места и провеждането на дейности, които да допринесат за социалното и икономическо приобщаване на младите хора от региона на Дупница, особно сега - във време на криза.

 

Първата задача на застъпническата кампания за създаването на младежки център в град Дупница бе да проучи нагласата и очакванията на младите хора към един такъв център, или пък центрове. Сформираха се фокус групи от представители на младите хора в различни възрастови групи, чрез които проверихме тези нагласи и очаквания, а и формулирахме точните въпроси към останалите техни връстници. С помощта на Интернет, нашите доброволци, съдействието на училищата и приятелите ни от други неправителствени организации, тази анкета достигна до всеки заинтересован млад човек в града и региона. Нейните резултати са обобщени в Доклад за състоянието и очакванията на младежите, така че вече имаме ясна и точна представа какви са техните необходимости и как те виждат своето участие в решенията им. За да "илюстрираме"проблематиката на младите хора, екип от млади сътрудници на сдружението засне филм.

Втората задача на кампанията е, като стъпим на обективните данни от проучването и "картината" от филма за младежите в Дупница, да дискутираме с всички заинтересовани страни: местна власт, образователни институции, младежки и неправителствени организации - възможностите и визиите за развитие на център или центрове за работа с младите хора. Такава дискусия се проведе на 24 февруари 2012 година в Кръглата зала на Община Дупница. На срещата бе подписан Меморандум за осъщсетвяване на Младежки център в град Дупница между Кмета на Общината, инж. Методи Чимев, и председателя на сдружение "Партньори - Дупница", г-жа Николина Николова.  

За да предоставим достъп до това, което се като резултат от проведената кампания, в рамките на младежкия сайт www.1oflads.com бе създадена самостоятелна страница на проекта: http://www.1oflads.com/nachalo-mladezhki-tzentar

В горната дясна част на екрана си можете да видите секции по теми, които съдържат цялата важна информация за резултатите, които постигнахме и постигаме като част и въздействие на кампанията. Тя се проведе в  периода септември 2011 - февруари 2012.  

 


За Младежки център

Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук

Тази страница е създадена с подкрепата на

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и

Институт “Отворено общество” – София