1oflads
Входящи тестове ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

programa_grant

          

     Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли

test_malkiС думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта „Приятно и полезно” през октомври.

Задачата, чрез различни форми и по различен начин, бе входящ тест за 77 деца от 2 до 8 клас на основните училища в селата Яхиново и Самораново, където дейностите по проекта се осъществяват. Негова основна цел е повишаването на уменията за писмено и устно общуване на децата в начален и основен етап на образование.

Инициативата „Приятно и полезно” се изпълнява от сдружение „Партньори – Дупница”, благодарение на Програма „М-Тел Грант”, финансирана от Мобилтел ЕАД. Телекомът изпълнява програмата си за трета поредна година, като фокусът сега са образованието, езиковата и социалната грамотност на младите хора в България. ОУ „Христо Ботев” – с.Самораново и ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с.Яхиново са партньори в изпълнението на проекта.

Тестовете на учениците протекоха от 12 до 18 октомври в двете училища. Проверката се базира на разработена за случая методика, в която са заложени критерии за оценка на задачи със свободен отговор. Ръководството за оценяване на съответните класове, индивидуалните оценъчни карти на учениците, тестовете и анализът им са разработени от дългогодишния преподавател по български език и литература, Райна Георигиева, която е независим експерт-оценител по проект „Приятно и полезно”. Начинът на проверка е такъв, че позволява детайлни изводи за всеки ученик – обяснява г-жа Георгиева. 

Намерете и изтеглете ръководство и тестовите форми в края на статията.

komputeren_testЦелта на теста бе да установи с какво ниво на езикови компетенции по български език, с фокус върху комуникативността, влизат в проекта включените ученици. Резултатите му дават основата, върху която в края на проекта, след ново тестване, ще бъде установено дали прилаганият от „Приятно и полезно” подход дава приложими решения на проблемите с грамотността и комуникативността на съвременните български ученици.

Тестовете бяха разработени за възрастовата група и очакваните за тази възрастова група езикови умения на включените ученици. Вижте провеждането на тестовете и мненията на включените ученици:

 

 

Тестване на учениците в ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с.Яхиново:

                                                            

 

 

Тестване на учениците в ОУ "Христо Ботев" - с.Самораново:

                                                          

 

                                             

 

                                         

Включените в изследването ученици от 2 клас владеят на много прилично ниво комуникацията и книжовните езикови средства предвидени от Държавните образователни изисквания за начална образователна степен. Изключенията са редки и не влияят на общите показатели на групата им. – заключава изготвеният от Райна Георгиева анализ. Проблемите с комуникацията от съставянето до представянето на добре свързан текст, обаче, се задълбочават в основния етап на образование. Изводът се налага при внимателния преглед на индивидуалните оценъчни карти от теста (виж документа в края на статията)

От 4 до 8 клас учениците се справят с теорията на книжовния език. Те разпознават частите на речта (над 80%). Повечето ученици владеят правописа (над 50%) и граматическите правила (75%). Много малко са обаче – при седмокласниците и осмокласниците едва 20% - учениците, които разполагат със силистично-езикови средства за постигане на убедителност. Децата ни не могат да изложат проблем в актуален контекст. Напуснат ли говоренето по формулата на „заученото”, изказът им обеднява откъм езикови средства, губи логичност, заглъхва се. Проблемът се очертава във всички класове от основния образователен етап. Децата от 3 и 4 клас не умеят да съставят смислово свързан, композиционно издържан и богат на идеи/образи текст Само двама от 27-те участници от 5 и 6 клас могат ясно да обособят и смислово да обвържат отделните композиционни части на своето съчинение – пише в анализа. Пак толкова от 20-те седмокласници и осмокласници успяват да продължат темата от наблюдаваната картина буквално и асоциативно. Едва 25% от тях умеят да оформят микротеми в текста, макар и с минимална езикова изобразителност, а само 20% - да оформят теза, която да докажат. Интересно е, че именно осмокласниците, които владеят еднакво добре правописа и граматиката търсят стилистични ефекти в съставения от тях текст.

В този контекста на тези резултати, анализът подчертава, че: „екипът, който е разработил и изпълнява в момента проекта, е направил правилни наблюдения за основните необходимости на целевата група и е ориентирал правилно интервенциите за тяхното удовлетворяване”.

Мнението на г-жа Георгиева е, че „участниците в проверката на входното ниво на знанията по проекта „Приятно и полезно” благодарение на позитивната емоция достигат до комуникативните си изяви. Това неминуемо ще ги доведе до повишаване на самооценката, съответно - до изграждането на положителен Аз-образ, така необходим на всеки успяващ човек”

 

Настоящата публикация обобщава анализа на тестовете за входяща ниво на участниците в проект „Приятно и полезно”, осъществени благодарение подкрепата на Програма „М-Тел Грант”, финансирана от Мобилтел ЕАД.

Изразените в нея становища са на автора и не отразяват непременно мнението на Мобилтел ЕАД.

Прикачени файлове:
Изтегли този файл (Анализ входящо ниво1.doc)Анализ входящо ниво [Анализ входящо ниво]315 Kb
Изтегли този файл (Методика за оценяване входящо ниво.doc)Методика за оценяване на тестовете[Методика за оценяване на тестовете]220 Kb
Изтегли този файл (тест задача VІІ- VІІІ клас.doc)Тест VІІ - VІІІ клас[Тест VІІ - VІІІ клас]1596 Kb
Изтегли този файл (тест задачи V - VІ клас  І група 2.doc)Тест V - VІ клас вариант 1[Тест V - VІ клас вариант 1]324 Kb
Изтегли този файл (тест задачи V - VІ клас  І група.doc)Тест V - VІ клас вариант 2[Тест V - VІ клас вариант 2]426 Kb
Изтегли този файл (тест задачи І група 3.doc)Тест V -VІ клас[Тест V - VІ клас]1179 Kb
 

Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук