1oflads
МОМН награждава наши обучителиПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

 m-tel-grantМинистерството на образованието, младежта и науката (МОМН) награди за развиване на извънкласна дейност в училище в малко населено място обучителя ни по проект "Приятно и полезно", Валентина Грънчарова. Госпожа Грънчарова ръководеше групата на най-малките ученици по проекта - тези от втори клас - в ОУ "Христо Ботев", с.Самораново. Престижното отличие бе връчено по време на Асамблеята на детското и младежко творчество, провела се в курортния комплекс “Албена” в началото на месец юли. Грънчарова бе част от 120-те педагози от цялата страна, обменили опит за работа с ученици по проекти за подобряване на техните знания и умения в различни области на образованието.

Balia_Diplom  

През месец март, г-жа Грънчарова и обучителят ни в ОУ "Св.св.Кирил и Методий", с Яхиново, Цветанка Русинова, представиха работата и постиженията си в рамките на инициативата по време на ІV Национален конкурс за работещи в извънкласната и извънучилищната дейност. Конкурсът бе организиран от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, съвместно с МОМН, Синдиката на Българските учители и Националния дворец на децата. Обучителите ни участваха в първата част на конкурса със съвместната си разработка по темата: „Работата по проекти - възможност за извънкласна дейност в малките училища”, публикуван в сборника "Добри практики". Основното, което бе изтъкнато в доклада е, че учители, които милеят за образованието и възпитанието на своите ученици се обединяват и работят заедно. В разработката си обучителките по проект „Приятно и полезно” подчертават, че успехите си дължат на партньорството, добрата работа с институциите, големия обхват на учениците, които се включват в инициативите и с които се работи. Според тях, подготовката на проектни предложения, управлението на проекти и ролята на обучители са истинско предизвикателство, което им дава свободата да реализират творческите си идеи в областта на образованието. Грънчарова и Русинова споделят, че работата в извънкласни дейности за тях е стимул и вътрешна потребност, а успехите на учениците им ги вдъхновяват и ги карат да дадат най-доброто от себе си. 10 деца от ОУ "Христо Ботев", с.Самораново, ръководени от г-жа Грънчарова, взеха участие и във втората част на конкурса, наречен „Ден на таланта”. Много от тези деца са участници и се обучават в трите групи по "Приятно и полезно" в саморанското училище. Те се превъплътиха в ролята на лазарки и грабнаха вниманието на журито с отлично сценично поведение, пъстри носии и оригинална постановка, включваща драматургия, песен и танц:


                                 

Оценяването на работата на включените учители и представените добри практики бе извършено от петчленна комисия, включваща представители на МОМН, МФПДТ „Приятели на България” и СБУ. МФПДТ „Приятели на България” ще издаде сборник с най-добрите разработки, който се разпространява безплатно. Трябва да отбележим, без излишна скромност, че обучителите ни бяха единствените учители от община Дупница, които взеха участие в тази престижна преподавателска надпревара. Тук е мястото да припомним, че проектът "Приятно и полезно" постигна целта си да подобри уменията за писмено и устно общуване на децата от началния и основен курс на обучение. "Приятно и полезно" се изпълнява от сдружение "Партньори - Дупница" в сътрудничество с училищата "Христо Ботев", с.Самораново, и "Св.св.Кирил и Методий", с.Яхиново благодарение на подкрепата на Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД.

 

Изразените тук становища са на автора и не отразяват непременно мнението на Мобилтел ЕАД.