Групи 2006 - 2009
1oflads
Satan's Slaves 2006 – 2009ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

Satans slaves SATAN'S SLAVES /2006 – 2009/

Членове: Ивайло Митев – соло китара, Цветелина Хантова - вокал /2006-2007/ и пиано /2008-2009/, Денис Кожушков – барабани, Злати Ангелов – бас китара /2007-2009/, Виктория Дашова – вокал /2008-2009/, Георги Минков – вокал и соло китара /2006-2008/, Росен Янчев – вокал / 2007/, Васил Павлов – вокал /2009/.

Members: Ivailo Mitev – solo guitar /2006-2009/, Tsvetelina Hantova – vocals /2006-2007/ and piano /2008-2009/, Denis Kogushkov – drums /2006-2009/, Zlaty Angelov – drums /2007-2009/, Victoria Dashova – vocals /2008-2009/, Rosen Janchev – vocals /2007/, Vasil Pavlov – vocals /2009/.

Информация: Групата е създадена през месец декември 2006 година в рамките на проект „Социално включване чрез музика". Основната част на групата е в състав Ивайло – соло китара, Цвети – пиано, Злати - бас и Денис - барабани. В началото вокалисти са Цвети и Георги Минков, а като гост вокалист през 2007 се изявява и Росен Янчев. В началото на 2008 в групата постъпва Виктория Дашова. За лятото на 2009 година, като вокал в групата е привлечен Васил Павлов, с който групата прави участията си до март 2010г. Основният екип от тази група основава през Април 2010 година новата група "Kinslayer", а Иво, Цвети и Злати са членове и на група "Fireball".

Info: The band is established in December 2006 in the frames of the project "Social including by music". The basic part of the band is: Ivailo – solo guitar, Tsvety – piano, Zlaty – bass and Denis – drums. In the beginning vocals are Tsvety and George Minkov and as guest-vocals in 2007 took part Rosen Janchev. In 2008 in the band came Victoria Dashova. For summer of 2009 vocal in the band is Vasil Pavlov, who the band took part with until March 2010. The basic part of the band established in April 2010 the new band "KINSLAYER" and Ivailo, Tsvety and Zlaty are also members of "FIREBALL".

 
1oflads
KATHARSIS 2007 – 2010ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

KATHARSIS /2007 – 2010/

Katharsis_2009-2Членове: Дафинка Генчева - вокал, Ивана Генчева – соло китара, Димана Генчева – соло китара, Евгения Генчева – бас китара и Петър Ангелов – барабани.

Members: Dafinka Gencheva – vocals, Ivana Gencheva – solo guitar, Dimana Gencheva – solo guitar, Evgenia Gencheva – bass guitar and Petar Angelov – drums.

Информация: Момичетата в групата са 4 сестри, които заедно с ексцентричния барабанист Пепи винаги се радваха на обичта и подкрепата на публиката. Групата записа три авторски песни през 2009 година, които бяха включени в албума: "The way of salvation" . В момента всички те са студенти в София и Алмерия, Испания. Засега, творческите им планове са свързани с успешните сесии, но вярваме, че ще можем да ги чуем и видим като рокаджии в най-скоро време.

Info: The girls in the band are 4 sisters that together with the eccentric drummer Pepy always enjoyed the love and the support by the audience. The band recorded 3 author songs in 2009 that were included in the album "The way of salvation". At the moment all of them are students in Universities in Sofia and Almeria, Spain. Up to now their plans have been related to successful examinations, but we believe that we will be able to hear and see as rock-musicians soon.

 
1oflads
Crazy BoysПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

CRAZY BOYS /2006-2008/

Crazy boys дупницаЧленове: Янек Янчев – пиано, Гюлян Асенов – соло –китара, Раян Соколов – бас китара и Методи Стоянов – барабани.

Members: Janek Janchev – piano, Gjulian Assenov – solo guitar, Rajan Sokolov – bass guitar and Metody Stojanov – drums.

Информация: Момчетата от групата успяха да композират 3 авторски парчета. Стила бе рок-етно и се радваха на голям интерес от публиката. За времето в което те участваха в проекта всички посещаваха училище. Прекратиха участието си поради финансови затруднения на семействата им и необходимостта да заминат и работят в чужбина. Методи Стоянов, ще се запомни като изключително талантлив барабанист, а Янек Янчев притежава много качества като композитор. Надяваме се те да могат отново да се занимават професионално с музика, защото определено имат талант за това.

Info: The boys from the band succeeded to compose 3 author songs. Style was rock – ethno and the audience liked them very much. For the period when they were in the project all of them were attending school. They finished their participation because of financial difficulties of their families. They had to leave and work abroad. Methody Stojanov will be remembered as an extraordinary talented drummer and Janek Janchev has got many qualities as a composer. We hope that they will have the opportunity to play again professionally music, because they definitely have a talent about this.

 


Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук